Poniżej przedstawiono nasz obiekt zarówno w dzień, jak i w nocy.